LVK Install BV

Certificering

De regelgeving voor de toepassing van bijvoorbeeld de diverse koudemiddelen en de ArboWet liggen besloten in verschillende wetten en verordeningen. LVK Install BV weet wat er speelt en is altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en wijzigingen op dit gebied.

Vakmensen LVK Install

Leerbedrijf

LVK Install BV is ook een Erkend Leerbedrijf (via S-BB) en daar zijn wij trots op! Wij vinden het belangrijk om kennis door te geven en een nieuwe generatie klaar te maken voor het bedrijfsleven. Met deze erkenning willen wij studenten de mogelijkheid geven om in ons bedrijf kennis en ervaring op te doen.

Stek - LVK install vierkant logo

STEK

Het STEK-certificaat is de basis voor alle koeltechnische werkzaamheden. Aan de basis ligt altijd verplicht de STEK-Algemene eisen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

BRL 100 Certificaat LVK Install

BRL 100

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de meetlat waarlangs installatie-bedrijven worden gelegd voor de f-gassenbedrijf-scertificering. BRL staat voor: Beoordelings-richtlijn voor bedrijven.

Kiwa F Gassen certificaat LVK Install

KIWA

Installatiebedrijven en andere ondernemingen die onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoeren aan koelapparatuur, airco’s of warmtepompen moeten zich verplicht laten certificeren volgens BRL 100 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen’.

VCA Logo LVK Install

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is een algemeen inzetbaar en certificeerbaar systeem met als doel het beheersen van veiligheids-, gezondheids- en  milieuaspecten (VGM) binnen een organisatie. LvK Install BV voldoet hieraan.